Informácie k výstavbe domu | stavebná firma | PROHOME | Trenčín

Informácie k výstavbe domu

Nie nadarmo sa hovorí, dobrá rada nad zlato a práve preto na začiatku každej spolupráce ponúka naša spoločnosť našim zákazníkom profesionálne  poradenstvo. Považujeme za potrebné sedieť s potenciálnym zákazníkom a odkomunikovať s ním všetky náležitosti týkajúce sa prípadnej spolupráce. Väčšina zákazníkov vyžaduje individuálny prístup a s týmto tvrdením súhlasíme.
Snažíme sa vypočuť požiadavky, ktoré zákazníci majú a následne nájsť vhodný spôsob ako uvedené ciele dosiahnuť čo najefektívnejšie. Na základe skúseností, odporučíme riešenia a hlavne zvolíme postupnosť prác, tak aby sa šetril čas a financie. Takto vynaložený čas, sa v prípade následnej spolupráce vráti aj nám, formou vykonzultovaných detailov a dobre nastavených podmienok pre ďalšie jednania.