Online konto zákazníka | Prohome | stavebná firma Trenčín | kompletná stavebná činnosť

Online konto zákazníka

Celý proces realizácie diela si vyžaduje detailný prehľad a následné riadenie jednotlivých pracovných postupov. Pre našich zákazníkov sme pripravili jedinečné riešenie, ktoré im dovoľuje sledovať a kontrolovať priebeh celej realizácie aj z pohodlia domova. V prípade záujmu o túto službu, je zákazníkovi pridelené na začiatku spolupráce prihlasovacie meno a heslo, potrebné na prihlásenie do online konta na našej internetovej stránke. Konto prináša výhody formou jednoduchého a uceleného prístupu k všetkých potrebným informáciám k realizovanému predmetu spolupráce, ako napríklad prehľad jednotlivých stavebných krokov znázornených na časovej osi, predmet spolupráce, evidencia zmlúv, cenových ponúk a ostatných dokumentov týkajúcich sa celkovej spolupráce, sekciu financie s kompletným prehľadom toku financií a archívom všetkých faktúr, galériu s fotodokumentáciou realizácie predmetu diela, ako aj záručný a pozáručný servis.