Služby | stavebná firma | PROHOME | Trenčín

Služby

INFORMÁCIE K VÝSTAVBE DOMU
Nie nadarmo sa hovorí "dobrá rada nad zlato" a práve preto na začiatku každej spolupráce ponúka naša spoločnosť našim zákazníkom profesionálne  poradenstvo. Považujeme za potrebné sedieť s potenciálnym zákazníkom a odkomunikovať s ním všetky náležitosti týkajúce sa prípadnej spolupráce. Väčšina zákazníkov vyžaduje individuálny prístup a s týmto tvrdením súhlasíme.
Snažíme sa vypočuť požiadavky, ktoré zákazníci majú a následne nájsť vhodný spôsob ako uvedené ciele dosiahnuť čo najefektívnejšie. Na základe skúseností odporučíme riešenia a hlavne zvolíme postupnosť prác, tak aby sa šetril čas a financie. Takto vynaložený čas sa v prípade následnej spolupráce vráti aj nám, formou vykonzultovaných detailov a dobre nastavených podmienok pre ďalšie jednania.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA
Veľa krát sa stane, že voľba katalógového domu nie je zrovna to najsprávnejšie riešenie. Stavba rodinného domu je pre mnohých celoživotná investícia, ktorú treba tvoriť skutočne na mieru. Našim zákazníkom ponúkame profesionálne služby aj v tomto segmente, kde našou úlohou je so zákazníkom si zadefinovať potreby a následne sa začne tvoriť štúdia rodinného domu na mieru. Po vykomunikovaní výhrad sa štúdia upravuje, čo následne tvorí podklad pre vyprojektovanie samotnej dokumentácie rodinného domu.  Ako bonusovú službu ponúkame možnosť vymodelovania stavby do 3D modelu, na základe čoho zákazník presne vidí, ako jeho budúca stavba bude vyzerať a taktiež fungovať. 
INŽINIERING
Služby na kľúč v sebe zahŕňajú aj možnosť zabezpečenia inžinieringu, čo znamená zastupovanie našich klientov pred príslušnými úradmi pre získanie potrebných dokumentov a zabezpečenie stanovísk k stavbe. Bohaté skúsenosti našich inžinieristov napomáhajú urýchliť a zjednodušiť celý proces vybavovania potrebných krokov, ktoré pre klienta zabezpečia územné rozhodnutie, stavebné povolenie alebo kolaudáciu. V prípade, že sa zákazník rozhodne si túto časť realizácie riešiť sám, vie naša spoločnosť poskytnúť aspoň nevyhnutné poradenstvo, potrebné pre rýchlejšie a efektnejšie vybavenie.
DIZAJNOVÉ ŠTÚDIO
Na konci roka 2011 sa naša spoločnosť rozšírila aj o dizajnové štúdio. Riešime návrhy interiérov a exteriérov formou detailného vymodelovania predmetného priestoru a zariaďovacích prvkov. Vypracujeme projekt so spracovanými technickými údajmi pre jednotlivé práce a profesie, ako aj kvalitné fotovizualizácie priestoru alebo objektu, na základe ktorých má zákazník presnú predstavu, ako navrhovaný priestor alebo stavba budú vyzerať. Spolu s našou divíziou PROWOOD, ktorá sa špecializuje na realizáciu interiérov, navrhnuté riešenia aj zrealizujeme, tak aby presne zodpovedali návrhom. 
REALIZÁCIA STAVIEB
Stavebná divízia PROHOME realizuje hlavne stavby na kľúč. Primárne riešime výstavbu rodinných domov alebo v menšom množstve aj výstavbu bytových domov. Zákazníkovi ponúkame profesionálne služby v tomto segmente, ako odborné stavebné poradenstvo pri výbere materiálov a technológií, stavebný manažment a samozrejme samotnú realizáciu diela do dohodnutého štádia. Našim cieľom je výstavba nízkoenergetických alebo tzv. nezávislých stavieb, pričom vieme poradiť na základe skúseností ideálne riešenia už pri tvorbe projektovej dokumentácie. Samozrejmosťou je kvalitné technické vybavenie a zaškolení personál, ktorí potrebujeme k dosiahnutiu uvedených cieľov. 
REKONŠTRUKCIE A PRESTAVBY
Po rozšírení služieb o dizajnové štúdio sa začala naša spoločnosť venovať aj rekonštrukčným prácam a prestavbám, ktoré sú realizované pod dohľadom zodpovedného projektanta. Zákazníkom, ktorým pripravíme dizajnový návrh vieme teda ponúknuť aj realizáciu na kľúč, ktorá v sebe veľakrát zahŕňa aj búracie práce, murárske práce, jednotlivé profesie ako aj ostatné práce potrebné na zabezpečenie rekonštrukcie na kľúč. Táto služba znamená pre našich zákazníkov veľké uľahčenie procesu samotnej rekonštrukcie. Nemusia sa tak obávať zbytočných komplikácií, keďže našou úlohou je zabezpečiť všetko na kľúč, ako aj veľmi podstatné naplánovanie prác, ktoré sú často potrebné zrealizovať v konkrétnom časovom úseku.
 
TERMODIAGNOSTIKA
Našim zákazníkom ponúkame aj možnosť diagnostikovania stavieb pomocou termokamery a vlhkomerov potrebných na zistenie prípadných tepelných mostov alebo poškodení v konštrukciách, ďalej pre lokalizovanie poškodeného kúrenia alebo prasknutého potrubia vody či určenie chybnej elektroinštalácie v rozvodnej skrini. V prípade, že zákazník rozmýšľa nad rekonštrukciou alebo zateplením stavby, ponúkame aj v tomto segmente služby na kľúč poskytnutím profesionálneho poradenstva, následným diagnostikovaním stavby a odhalením skutočných potrieb, ktoré doložíme vypracovaným protokolom, ako aj cenovou ponukou na potrebné práce.
 
ONLINE KONTO ZÁKAZNÍKA
Celý proces realizácie diela si vyžaduje detailný prehľad a následné riadenie jednotlivých pracovných postupov. Pre našich zákazníkov sme pripravili jedinečné riešenie, ktoré im dovoľuje sledovať a kontrolovať priebeh celej realizácie aj z pohodlia domova. V prípade záujmu o túto službu je zákazníkovi pridelené na začiatku spolupráce prihlasovacie meno a heslo, potrebné na prihlásenie do online konta na našej internetovej stránke. Konto prináša výhody formou jednoduchého a uceleného prístupu k všetkých potrebným informáciám k realizovanému predmetu spolupráce, ako napríklad prehľad jednotlivých stavebných krokov znázornených na časovej osi, predmet spolupráce, evidencia zmlúv, cenových ponúk a ostatných dokumentov týkajúcich sa celkovej spolupráce, sekciu financie s kompletným prehľadom toku financií a archívom všetkých faktúr, galériu s fotodokumentáciou realizácie predmetu diela, ako aj záručný a pozáručný servis.