Termodiagnostika | Prohome | stavebná firma Trenčín | kompletná stavebná činnosť

Termodiagnostika

Našim zákazníkom ponúkame aj možnosť diagnostikovania stavieb pomocou termokamery a vlhkomerov potrebných na zistenie prípadných tepelných mostov, alebo poškodení v konštrukciách, ďalej pre lokalizovanie poškodeného kúrenia, alebo prasknutého potrubia vody, či určenie chybnej elektroinštalácie v rozvodnej skrini. V prípade, že zákazník rozmýšla nad rekonštrukciou, alebo zateplením stavby, ponúkame služby na klúč, poskytnutím profesionálneho poradenstva, následným diagnostikovaním stavby a odhalením skutočných potrieb, ktoré doložíme vypracovaným protokolom, ako aj cenovou ponukou na potrebné práce.