Vzorový byt Liptovská | stavebná firma | PROHOME | Trenčín

Vzorový byt Liptovská

Ukážka z realizácie vzorového bytu v Trenčíne na ulici Liptovská. Jednalo sa o veľmi náročnú rekonštrukciu spojenú s búracími prácami, s dokonalým a detailným plánovaním a v neposlednom rade aj s profesionálnou realizáciou všetkých prác.